Hvad er en frimurer?

Der er mange indgangsvinkler og synspunkter omkring hvad det vil sige at være en frimurer.
I Danmark er der tre grene: Den Danske Frimurer Orden, Det Danske Frimurer Laug samt Johanneslogeorbundet "De Gamle Pligter".
Frimureriet begyndte officielt i England i år 1717. Her mødtes 4 loger som sammen dannede en storloge. Det siger sig selv at det jo så må have eksisteret tidligere.
Herhjemme begyndte frimureriet op i år 1743 og har idag til huse i alle større danske byer. Ordenen har frimurer hovedsæde på Blegdamsvej i København, Lauget i Smallegade på Frederiksberg.
At være frimurer har historisk set været forbundet med en masse mystik og hemmeligheder. Idag er det ikke så hemmeligt mere. Det eneste man ikke kan få indblik i som ikke frimurer, er optagelsesritualer og forfremmelsesritualer. Alt andet er offentligt tilgængeligt.
 
Frimureri er et esoterisk læresystem der i vore dage baserer sig på indvielse gennem ritualer. Ordet frimurer er en oversættelse af det engelske freemason, hvilket betyder fri murer. Dette kommer af udtrykket freestone-mason, der blev brugt i middelalderen om stenhuggere og bygmestre.

I 1700-tallet fik en række kongelige, kejsere, adelige og intellektuelle interesse for frimureriet. Logerne kunne i perioden tiltrække de højeste samfundsklasser, og tilknytningen til murerfaget ophørte gradvist.
I vore dage er frimurerloger typisk organiseret under ordener, som f.eks. Den Danske Frimurerorden og storloger.

Ønsker du at vide mere om det at være frimurer, kan du se mere på Ordenens hjemmeside www.ddfo.dk eller Laugets hjemmeside www.ddfl.dk

Wikipedia skriver:

Frimureriet kom til Danmark i 1743, hvor logen St. Martin stiftedes i København af en række frimurere, der var medlemmer af storloger i udlandet. Herefter stiftedes yderligere en række loger i København og i hertugdømmerne. I 1749 oprettedes Den Dansk-Norske Provinsial-Storloge med Christian Conrad greve Danneskiold-Laurvig som stormester. Den Dansk-Norske Provinsial-Storloge blev nedlagt i forbindelse med indførelsen af frimurersystemet strikte observans i 1765, hvor et Præfektur under VII Provins af strikte observans med navnet Binin i stedet blev oprettet. I 1767 blev St. Martin forenet med Zorobabel under det nye navn Zorobabel zum Nordstern. I 1778 etableredes endnu en loge i København, Friedrich zur Gekrönten Hoffnung, der i 1855 blev forenet med Zorobabel zum Nordstern, som derved fik sit nuværende navn Zorobabel og Frederik til det kronede Haab (i daglig tale kaldet Zorobabel og Frederik eller blot Z & F). Ud fra Zorobabel og Frederik er Den Danske Frimurerorden opstået, og Zorobabel og Frederik eksisterer stadig i dag som en af logerne i Den Danske Frimurerorden.

Den Danske Frimurerorden blev stiftet 16. november 1858. Man skal være døbt i den kristne tro for at kunne blive medlem af Den Danske Frimurerorden.

Den Danske Frimurerorden har regulariseret og anerkendt foreningerne Det Danske Frimurerlaug og Johanneslogeforbundet, hvorfor disse er underlagt Den Danske Frimurerorden og dennes ledelse. De tre foreninger havde tilsammen ca. 9.300 medlemmer i 2013 og ca. 9.000 medlemmer i 2017. Tidligere havde de tre foreninger tilsammen over 10.300 medlemmer, men antallet af medlemmer er faldende.

Medlemmerne har grader. I henhold til det såkaldte svenske system findes i Den Danske Frimurerorden 11 grader, der er inddelt i 3 skifter:

  • Første skifte (Sankt Johannesloger (opkaldt efter Johannes Døberen)) omfatter graderne 1., 2. og 3.
  • Andet skifte (Sankt Andreasloger (opkaldt efter apostlen Andreas)) omfatter graderne 4., 5. og 6.
  • Tredje skifte (Kapitelloger) omfatter graderne 7., 8., 9., 10. og 11.

Seneste blog posts

  • Frimurer guide
    Frimurer guide

    Hvilken grad du har, afgør hvilke smykker og beklædning, du må gøre brug af. Vi har skrevet en kort gennemgang af...

Besøg vores blog

Accept Site use cookies